Telewizja bielsko.tv

  • 16 maja 2023
  • wyświetleń: 2670

Działała lata, teraz jest zbędna? "NIE" dla likwidacji rady ds. spalarni

Trwa procedura odstąpienia od planów budowy w Bielsku-Białej spalarni. Taka decyzję odjął prezydent miasta po kwietniowym referendum w tej sprawie. Zlikwidowana ma zostać m.in. Rada Interesariuszy ds. spalarni. Nie wszystkim się to podoba.

spalarnia
Spalarnia w Poznaniu · fot. www.suez-zielonaenergia.pl


Jak poinformowali bielscy radni z klubu Niezależni.BB, na początku maja członkowie Rady Interesariuszy ds. spalarni otrzymali pismo, z którego wynika, iż po podjęciu przez prezydenta Bielska-Białej decyzji o nie budowaniu spalarni, „mając na uwadze główny cel przyświecający utworzeniu Rady Interesariuszy, jakim było ułatwienie wymiany informacji i doświadczeń w zakresie planów inwestycyjnych dotyczących wypracowania koncepcji dostosowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Aglomeracji Beskidzkiej do modelu gospodarki obiegu zamkniętego, w oparciu o najlepsze dostępne technologie, przepisy dotyczące gospodarki odpadami oraz zasady społecznej odpowiedzialności biznesu, prace Rady zarówno w obecnym zakresie, jak i kształcie osobowym stają się bezprzedmiotowe".

- Z przytoczonego tekstu wynika, że celem Rady Interesariuszy nie była jedynie praca nad koncepcją budowy spalarni odpadów, lecz nad modelem gospodarki obiegu zamkniętego, którego spalarnia może być jedynie jednym z elementów. Tymczasem decyzja prezydenta o zakończeniu prac Rady Interesariuszy sugeruje coś przeciwnego, a mianowicie, że jedynym jej celem było doprowadzenie do powstania spalarni i przekonanie do tego pomysłu wszystkich jej członków - stwierdzają rajcy.

I dodają, że "trzy lata funkcjonowania tego organu pozwoliły wszystkim interesariuszom (urzędnikom, radnym miejskim, radnym osiedlowym, przedstawicielom organizacji społecznych) poszerzyć wiedzę na temat gospodarki odpadami, włączając w dyskusję zainteresowanych mieszkańców oraz ekspertów".

- Jednocześnie wyrażamy chęć i gotowość do kontynuowania dyskusji na zagadnienia mogące pozytywnie wpłynąć na stan gospodarki odpadami, jak choćby: działania na rzecz ograniczenia uciążliwości odorowej w Lipniku i okolicach, biogazyfikacja odpadów, wykorzystanie klastra energii „Zielone Bielsko-Biała" czy założenie punktów naprawy i wymiany starych przedmiotów. Forum do dyskusji na te tematy winna być m.in. Rada Interesariuszy - wyjaśniają przedstawiciele mieszkańców.

Dlatego podkreślili, że "sprzeciwiają się decyzji o jej likwidacji, która uniemożliwia jej członkom kontynuowanie dialogu z władzami miasta na temat pożądanych kierunków rozwoju gospodarki odpadami w Bielsku-Białej".

Do tego stanowiska rajców bielski Ratusz jeszcze się nie ustosunkował. Do tematu wrócimy.

raz / bielsko.info

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Spalarnia, biogazownia, odpady" podaj

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Spalarnia, biogazownia, odpady

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Spalarnia, biogazownia, odpady" podaj

Facebook