Telewizja bielsko.tv

  • 29 czerwca 2021
  • 18 lipca 2021
  • wyświetleń: 10225

W Bielskim Centrum Kultury dyskutowali o budowie spalarni

W czwartek, 15 lipca w Bielskim Centrum Kultury miało miejsce spotkanie w sprawie budowy spalarni śmieci w bielskiej Wapienicy. W tym samym czasie w Parku Słowackiego odbył się "Piknik pominiętych i wykluczonych", zorganizowany przez inicjatywę "Stop spalarni śmieci w Bielsku-Białej".

W Bielskim Centrum Kultury dyskutowali o budowie spalarni
W Bielskim Centrum Kultury dyskutowali o budowie spalarni · fot. UM Bielsko-Biała


Jak informuje bielski Urząd Miejski, miasto Bielsko-Biała rozważa budowę, na obrzeżach miasta, w miejscu byłej elektrociepłowni w bielskiej Wapienicy instalacji termicznego przekształcania odpadów. Moc przerobowa planowanego do budowy bloku energetycznego szacowana jest na poziomie około 100 000 Mg/rok odpadów dla wartości opałowej odpadów wynoszącej 12 MJ/kg. ITPO służyć będzie zagospodarowaniu odpadów z terenu Bielska- Białej oraz 37 gmin powiatów cieszyńskiego, bielskiego oraz żywieckiego. Teren ten jest zamieszkały przez około 666 tysięcy mieszkańców. Koszt inwestycji szacuje się od 370 do 390 mln zł.

W spotkaniu w BCK wzięli udział m.in. dr hab. inż. Tadeusz Pająk z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Łukasz Bulowski, członek Rady Osiedla Wapienica, Piotr Kucia zastępca prezydenta miasta oraz Marcin Chełkowski z Politechniki Krakowskiej.

Zastępca prezydenta Bielska-Białej Piotr Kucia stwierdził podczas spotkania, że instalacja wydaje się być najlepszym rozwiązaniem. - Co roku obserwujemy zwiększenie ilości wytwarzanych odpadów. Niestety pomimo wdrażania nowych technologii nie wszystkie odpady można ponownie wykorzystać. W efekcie część odpadów trafia na składowisko, którego pojemność się kończy. Jednocześnie składowanie odpadów jest najmniej pożądanym sposobem postępowania z odpadami, dlatego też, zgodnie z dyrektywą unijną, do 2035 r. wprowadzono obowiązek zmniejszenia ilości składowanych odpadów komunalnych do 10% całkowitej ich masy. Alternatywą składowania odpadów jest przekazywanie ich do instalacji termicznego przekształcania odpadów - podkreślał.

Prezes ZGO Wiesław Pasierbek uważa, że instalacja jest sprawdzonym elementem domykającym system gospodarki odpadami. - Daje ona szansę na odzysk energii cieplnej i elektrycznej z odpadów. Tak też może być w Bielsku-Białej. Bardzo chętnie chcielibyśmy kierować odpady kaloryczne do innych instalacji, ale takich nie ma w naszej okolicy. Dlatego zaczęliśmy rozmowy dotyczące powstania ITPO dla Aglomeracji Beskidzkiej. Zależy nam również, aby uniezależnić się od innych odbiorców, gdyż wtedy lokalny samorząd będzie miał realny wpływ na koszty zagospodarowania odpadów, a środki wygenerowane przez ITPO zostaną w Bielsku-Białej - stwierdził prezes Pasierbek.

Zdaniem dra hab. inż. Tadeusza Pająka z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie spalanie przetworzonych odpadów komunalnych wytworzy znaczne ilości ciepła sieciowego kierowanego do sieci ciepłowniczej dla potrzeb mieszkańców miasta. - Spowoduje to obniżenie kosztów zagospodarowania odpadów komunalnych a i ciepło sieciowe będzie tańsze. Ponadto kolejna synergia a raczej zysk dla środowiska, to znaczne obniżenie emisji CO2 w stosunku do obecnych źródeł ciepła sieciowego opartych na węglu, jak także obniżenie emisji wielu substancji zanieczyszczających beskidzkie powietrze; jak pył, tlenki siarki, tlenki azotu, węglowodory i innych - zaznaczał krakowski naukowiec.

Z kolei ekspert w zakresie gospodarki odpadami, Marcin Chełkowski z Politechniki Krakowskiej zauważył, że obecny system generuje sporą ilość zanieczyszczeń powietrza w Bielsku-Białej. - Ciekawą diagnozę zanieczyszczenia powietrza w Bielsku-Białej przedstawia dr Dariusz Góra z Uniwersytetu Śląskiego, wskazując jako winowajców lokalne zakłady spalające paliwa stałe, transport, gospodarstwa domowe, ale również adwekcję zanieczyszczeń z sąsiednich ośrodków - wyjaśniał.

Mieszkańcy są jednak podzieleni w kwestii budowy instalacji. Łukasz Bulowski, członek Rady Osiedla Wapienica podtrzymał stanowisko zawarte w uchwale Rady z lutego 2020 roku. Czytamy w niej, że "rada osiedla głosami wszystkich uczestników spotkania w liczbie 12 osób jest przeciwna wybudowaniu (…) spalarni".

Odmienne zdanie ma stowarzyszanie ProPodbeskidzie, które wspiera inwestycję. Choć ma wątpliwości. - Jako stowarzyszenie widzimy w tym projekcie chęć rozwiązania narastającego problemu, który mam wrażenie chcemy rozwiązać przez hasła, a nie działania. Tu widzimy jakieś światełko w tunelu, co nie znaczy, że nie mamy wątpliwości. Dlatego złożyliśmy na ręce pana prezydenta Bielska-Białej petycję, w której zawarliśmy pytanie, o kwestie których nie do końca rozumiemy, albo są niejasne dla nas - powiedział Waldemar Ochodek przedstawiciel ProPodbeskidzia. W sieci pojawiło się również wideo ukazujące zalety budowy spalarni odpadów w bielskiej Wapienicy.Na spotkanie w Bielskim Centrum Kultury zaproszeni byli wszyscy mieszkańcy Bielska-Białej. Negatywnie na zaproszenie do udziału w debacie zareagowała inicjatywa "Stop spalarni śmieci w Bielsku-Białej", która 2 lipca do prezydenta Jarosława Klimaszewskiego wysłała pismo o następującej treści:

Pismo do prezydenta Bielska-Białej z odmową uczestnictwa w spotkaniu
W odpowiedzi na pismo z dnia 24.06.2021, będące zaproszeniem do BCK-u na spotkanie dotyczące planowanej przez Pana budowy spalarni śmieci w Bielsku-Białej, informuję, że Inicjatywa „Stop spalarni śmieci w Bielsku-Białej odmawia udziału w zaplanowanym wydarzeniu.

Nie zgadzamy się ze stwierdzeniem o "trwającym dialogu" z mieszkańcami - do dnia dzisiejszego jest to monolog prospalarniowy, wygłaszany przez Ratusz przy użyciu różnych narzędzi finansowanych publicznymi pieniędzmi.

W naszej opinii, również spotkanie planowane 15.07.2021 jest kontynuacja tego monologu - panel mówców tego wykładu nie uwzględnia w żaden sposób uwag i stanowiska przeciwników budowy spalarni.

Jednocześnie przewidziany na 55 minut panel dyskusyjny zakłada jedną osobę z przeciwników versus pięć osób popierających budowanie spalarni.

Dodatkowo, organizowane przez Pana spotkanie przed udostępnieniem przez Ratusz i dogłębnym zapoznaniem się przez nas ze studium wykonalności dla spalarni, uważamy za bezzasadne i za stratę czasu, gdyż tylko ten dokument na chwilę obecną może ewentualnie wnieść nowe informacje do tych, które do tej pory byty przedstawiane przez rzeczników budowy spalarni.

Sprzeciwiamy się również ustawicznemu używaniu w kontekście spalarni odpadów przedrostka „eko", który nie ma żadnego uzasadnienia merytorycznego a w naszej, opinii jest klasycznym chwytem greenwashingu.

Oczekiwanie z Pana strony danych osobowych (imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail) osób chcących wziąć udział w powyższym wydarzeniu, wzbudza co najmniej mieszane uczucia. Bardzo prosimy o informację, z czego wynika chęć zgromadzenia takich danych.

Jednocześnie, korzystając z deklaracji Pana Prezydenta o chęci dialogu z mieszkańcami, serdecznie zapraszamy na Piknik Wykluczonych i Pominiętych, który odbędzie się w tym samym dniu w Parku im. J. Słowackiego. Szczegóły spotkania prześlemy wkrótce. Jednocześnie informuję, że nie wymagamy Imiennej listy osób chcących wziąć udział w Pikniku.

W imieniu Inicjatywy „Stop spalarni śmieci w Bielsku-Białej",
z poważaniem, Urszula Brzóska

ar, mp / bielsko.info

źródło: UM Bielsko-Biała

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Spalarnia, biogazownia, odpady" podaj

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Spalarnia, biogazownia, odpady

Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych artykułach z tematu "Spalarnia, biogazownia, odpady" podaj

Facebook