bielsko.tv - bielska telewizja internetowa

Reklama

Telewizja bielsko.tv

  • 20 lipca 2022
  • 25 lipca 2022
  • wyświetleń: 3967

Relikty architektoniczne zabezpieczone i zasypane

W listopadzie powinny zakończyć się roboty budowlane na placu Wojska Polskiego w Bielsku-Białej. Archeolodzy zakończyli już prace terenowe, a relikty architektoniczne po dokładnym udokumentowaniu zostały zabezpieczone przed zniszczeniem i zasypane zgodnie z wytycznymi Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

plac wojska polskiego
Plac Wojska Polskiego - 17.07.2022 r. · fot. bielsko.info


Przypominamy, że w trakcie robót ziemnych na płycie dawnego rynku w Białej natrafiono na pozostałości dawnych budowli. Odkryte w północno-wschodniej części placu fundamenty mogą być pozostałościami ratusza w Białej. Fundamenty odkryto także w rejonie południowo-zachodniej pierzei placu.

- Na chwilę obecną zakończono prace terenowe ratowniczych badań archeologicznych dotyczących odkrytych pozostałości dawnych zabudowań funkcjonujących na płycie placu. Na te prace składały się m.in. założenie i ustabilizowanie siatki arowej na obszarze stanowiska, ręczna eksploracja i inwentaryzacja zachowanych nawarstwień antropogenicznych oraz struktur murowanych do poziomu calca, wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej oraz badań archeologiczno-architektonicznych, prospekcja z użyciem detektora metali oraz wykonanie dokumentacji polowej - informuje Wojciech Waluś, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Bielsku-Białej.

Archeolodzy obecnie prowadzą prace gabinetowe, na które składa się kwerenda archiwalna, pełne opracowanie wyników badań oraz konserwacja pozyskanych w trakcie badań ruchomych zabytków archeologicznych (ceramicznych, kamiennych, metalowych, organicznych).

Odkryte relikty architektoniczne po dokładnym udokumentowaniu zostały zabezpieczone przed zniszczeniem i zasypane zgodnie z wytycznymi Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. O reliktach architektonicznych odkrytych w trakcie robót będą informować tablice wykonane z brązu, które zostaną wbudowane w nawierzchnię placu.

ab / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Facebook