Telewizja bielsko.tv

  • 29 listopada 2021
  • wyświetleń: 1862

[WIDEO] Regionalne inwestycje ze środków unijnych. Zobacz film

Wydział Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej zachęca do obejrzenia filmu promującego projekty zrealizowane w gminach naszego regionu w ramach RIT Subregionu Południowego Województwa Śląskiego.Regionalne Inwestycje Terytorialne (RIT) są elementem wdrażania funduszy europejskich, dzięki któremu część środków pozostawiona jest w zarządzanie związkom lokalnych samorządów. Wprowadzone w perspektywie finansowej 2014-2020 bardzo pozytywnie wpłynęły na skuteczność pozyskiwania środków unijnych przez niewielkie gminy, ale także efektywność wydatkowania funduszy dzięki zintegrowaniu działań.

W Polsce realizowane są 24 ZIT/RIT, z czego cztery w województwie śląskim w ramach subregionów: centralnego, zachodniego, północnego i południowego. Subregion południowy obejmuje powiaty: bielski, cieszyński i żywiecki oraz miasto Bielsko-Biała. W maju bieżącego roku rozstrzygnięto ostatni nabór dedykowany RIT subregionu południowego. Dzięki temu możliwe jest podsumowanie działań realizowanych w subregionie dzięki środkom RIT dla subregionu. Współpraca samorządów subregionu w tym zakresie umożliwiła dofinansowanie ze środków unijnych 219 projektów, co przekłada się na wykorzystanie ponad 99 proc. całości alokacji.

Na realizację RIT subregion południowy otrzymał środki europejskie w wysokości ponad 105 mln euro (ok. 460 mln zł) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (RPO WSL 2014-2020). Dokumentem bazowym dla identyfikacji celów rozwojowych subregionu południowego i podstawowym kryterium przyznawania środków była Strategia RIT, obejmująca bardzo różne dziedziny rozwoju, sformułowane w ramach działań RPO WSL 2014-2020 finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego: efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej; niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie; gospodarka wodno-ściekowa; rewitalizacja obszarów zdegradowanych oraz rozwój mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego, chronionego i infrastruktura usług społecznych; infrastruktura oraz wzrost upowszechnienia wychowania przedszkolnego, kształcenia zawodowego i ustawicznego; poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez pracy na obszarach rewitalizowanych, a także promocja samozatrudnienia na obszarach rewitalizowanych; wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych oraz rozwój usług społecznych i zdrowotnych.

Więcej szczegółów o realizowanych projektach można znaleźć na stronie miasta Bielsko-Biała - lidera RIT (http://rit-subregion-poludniowy.um.bielsko.pl/), gdzie znajduje się galeria wraz z pełną listą przedsięwzięć, oraz na stronach pozostałych gmin i powiatów subregionu.

Ariel Brończyk / bielsko.info

źródło: UM Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Facebook