bielsko.tv - bielska telewizja internetowa

Reklama

Telewizja bielsko.tv

  • 5 grudnia 2018
  • 9 grudnia 2018
  • wyświetleń: 6244

Jest projekt rozbudowy al. Armii Krajowej do stacji kolei linowej

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej opublikował projekt zagospodarowania rozbudowy alei Armii Krajowej na odcinku od ronda gen. Fieldorfa Nila do dolnej stacji kolei linowej "Szyndzielnia".

Dokumentacja projektowa obejmuje swoim zakresem: zagospodarowanie placu przed dolną stacją kolei linowej na Szyndzielnię, zagospodarowanie terenu przy nowoprojektowanej pętli autobusowej, formę architektoniczną przystanków, wytyczne zagospodarowania terenu po likwidowanej pętli autobusowej, wytyczne architektoniczne wnęk odpoczynkowych.

Odcinek 1 - od ronda gen. Fieldorfa Nila do istniejącej pętli autobusowej - droga z jezdnią szerokości 6m i jednostronnym chodnikiem o szerokości 3,5m wraz z zatokami autobusowymi i wnękami odpoczynkowymi. Odcinek ten obejmuje również przebudowę ul. Skalnej do formy ciągu pieszo jezdnego o szerokości 4,5m oraz budowę wewnętrznych dróg dojazdowych do posesji, zamknięcie ul. Olszówki i budowę „jezdni serwisowej” dla zapewnienia obsługi komunikacyjnej zabudowy jednorodzinnej.

Odcinek 2 - od istniejącej pętli autobusowej do dolnej stacji kolejki gondolowej Szyndzielnia - droga dojazdowa o szerokości 4,5m z obustronnymi poboczami i elementami małej architektury w postaci ławek i miejsc odpoczynku.

aleja armii krajowej
al. Armii Krajowej · fot. bielsko.info


Przyjęte rozwiązania projektowe mają zapewnić ciągłość projektowanych ścieżek rowerowych z już istniejącą infrastrukturą ruchu rowerowego z uwzględnieniem ewentualnej przebudowy ronda w tym zakresie.

Dokumentacja projektowa zakłada również budowę myjni i stanowisk napraw rowerów w okolicy placu przed dolną stacją kolejki, budowę obiektów inżynierskich, budowę systemu odwodnienia drogi i obiektów inżynierskich, budowę oświetlenia ulicznego, budowę kanalizacji dla sieci szerokopasmowej na odcinku od dolnej stacji kolejki do studni zlokalizowanej na rondzie "Nila", przebudowę kolidującej sieci uzbrojenia terenu, wycinkę, przesadzenia i nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej.

aleja armii krajowej
al. Armii Krajowej · fot. bielsko.info


W razie konieczności dokumentacja zakłada się przebudowę istniejących ogrodzeń i bram wjazdowych, opracowanie projektu stałej organizacji ruchu system sterowania wjazdem na górny odcinek ulicy (odcinek nr 2 z placem), opracowanie materiałów informacyjnych, opracowanie założeń realizacyjnych - stanowiących podstawę do opracowania tymczasowej organizacji ruchu na etapie realizacji robót budowlanych objętych dokumentacją projektową.

Przebudowa al. Armii Krajowej ma rozpocząć się w przyszłym roku. W założeniach do projektu przyszłorocznego budżetu Bielska-Białej w 2019 roku miasto przeznaczy na realizację pierwszego etapu inwestycji 3 mln złotych.

ab / bielsko.info
źródło: MZD Bielsko-Biała

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Facebook