bielsko.tv - bielska telewizja internetowa

Reklama

Telewizja bielsko.tv

  • 21 listopada 2018
  • wyświetleń: 4069

I sesja Sejmiku Województwa w cieniu oskarżeń o korupcję polityczną

Trwa pierwsza sesja Sejmiku Województwa Śląskiego. Od samego początku spotkaniu towarzyszy wiele emocji i cierpkich słów. Podczas wystąpień nie brakowało nawet oskarżeń o korupcję polityczną. W porządku obrad przewidziano między innymi wybór przewodniczącego sejmiku oraz marszałka województwa śląskiego.Tradycyjnie pierwsza sesja Sejmiku Województwa Śląskiego rozpoczęła się od ślubowania radnych. Zanim jednak doszło do wyboru przewodniczącego Sejmiku odbyła się gorąca dyskusja w sprawie koalicji i przejścia radnego Wojciecha Kałuży z Żor z Koalicji Obywatelskiej do Prawa i Sprawiedliwości.

- Przed tą sesją sejmiku VI kadencji zostaliśmy postawieni w sytuacji, która nigdy wcześniej nie miała miejsca. Zostaliśmy poinformowani o tym, że pan Wojciech Kałuża, radny województwa śląskiego, wybrany z 1. miejsca Koalicji Obywatelskiej, liczbą głosów przekraczająca 20 tysięcy wyborców, członek zarządu wojewódzkich struktur Nowoczesnej, prezentowany na konwencji wyborczej Koalicji Obywatelskiej, najpierw jako kandydat na zaszczytne funkcje samorządowe w mieście Żory, potem jako kandydat na radnego województwa śląskiego, został przeciągnięty na stronę innego ugrupowania w sposób, który jest dla nas nieznajomy - rozpoczął radny Michał Gramatyka.

- Nie wiemy, jak to się stało, kiedy to się stało. Nigdy wcześniej nie stosowano takich metod wobec żadnego radnego województwa śląskiego. Nigdy wcześniej Sejmik Województwa Śląskiego nie został postawiony w takiej sytuacji. W związku z tym, że uważamy, że ta sytuacja nosi znamiona czynu zabronionego i nie wiemy, jakich argumentów użyto, w jaki sposób negocjowano z naszym radnym. Od pewnego czasu uniemożliwiono uniemożliwiono nam kontakt z tym radnym, nie byliśmy w stanie się z nim skontaktować, porozmawiać. Uważam, że obrady nie powinny dzisiaj toczyć się dalej, do momentu kiedy właściwe organy ochrony państwa nie sprawdzą tej sytuacji i nie sprawdzą czy ta sytuacja nie nosi znamion czynu zabronionego - kontynuował wicemarszałek poprzedniej kadencji.

I sesja Sejmiku Województwa Śląskiego - 21.11.2018 · fot. BP Tomasz Żak / Urząd Marszałkowski


O zabranie głosu poprosił Borys Budka z Platformy Obywatelskiej. - Przed chwilą do porządku dziennego przeszliście państwo nad czymś, co na zawsze zapisze się haniebnymi zgłoskami w historii samorządu województwa śląskiego - rozpoczął.

- Jak przyzwyczajono już nas w ostatnich dniach na szczeblu centralnym, dokonuje się w tej chwili tu na sali sejmiku ordynarny akt korupcji politycznej. Możecie państwo swoimi brawami i buczeniem zagłuszać swoje sumienia, jeżeli je oczywiście macie. Możecie udawać, że cokolwiek dzieje się dla dobra regionu, dla rozwoju, ale prawda jest zupełnie inna. Po raz pierwszy w historii sejmiku województwa śląskiego dokonano rzeczy haniebnej. Oszukano blisko 25 tysięcy wyborców, którzy oddali głos na konkretnego kandydata,a ale robi się to w okolicznościach, które urągają wszelkim normom przyzwoitości i zasad politycznych. Dowiadujemy się o tym akcie z depeszy Polskiej Agencji Prasowej i mówi o nim szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - mówił.

- Otóż to wszystko o czym zapewnialiście Państwo w kampaniach wyborczych, o dobrach regionu, jest niczym. Tak naprawdę dokonano rzeczy, która naszym zdaniem wyczerpuje znamiona przestępstwa. Dlatego obiecuję z tego miejsca, że o ile swoje sumienia będziecie Państwo zagłuszać, o ile będziecie udawać, że tak naprawdę do niczego nie doszło, wcześniej czy później właściwe organy władzy publicznej wyjaśnią, kto i za jaką cenę dokonał tego aktu hańby; kto i za jaką cenę otrzymał określone korzyści osobiste i majątkowe; kto i za jaką cenę dopuścił do tego, że samorząd województwa śląskiego i ta kadencja rozpocznie się od tego dramatycznego i niemającego miejsca w przeszłości aktu zdrady. Mogę Państwa zapewnić, że każda władza przemija, przemija również władza prokuratura generalnego, tego czy innego rządu. Natomiast twarz i kręgosłup moralny ma się w życiu tylko jeden i możecie Państwo zapewniać, krzyczeć i triumfować, ale obiecuję, że tak jak będą wyjaśnione afery warszawskie, tak i ten akt korupcji politycznej wcześniej czy później zostanie wyjaśniony, a każdy kto przyjął korzyść osobistą lub majątkową będzie z tego rozliczony - zapowiedział.

Michał Gramatyka
I sesja Sejmiku Województwa Śląskiego - 21.11.2018 · fot. BP Tomasz Żak / Urząd Marszałkowski


Następnie głos zabrała Monika Rosa z Nowoczesnej. - Wszyscy, którzy głosowali na człowieka wybranego z listy Koalicji Obywatelskiej w Żorach, Rybniku i Wodzisławiu, ponad 20 tysięcy osób zaufało Wojciechowi Kałuży. 20 tysięcy osób głosowało na wartości, które reprezentujemy jako Koalicja Obywatelska, głosowało na to jaką chcemy mieć Polskę - wolną od korupcji politycznej, wolną od zdrady, wolną od tego, co dzisiaj staje się symbolem województwa śląskiego - zdrada Wojciecha Kałuży i ta kwestia będzie wyjaśniona - powiedziała z mównicy.

- Wojtek, to nie jest kwestia programowa, to kwestia tego za co sprzedałeś swoją twarz. Nie ma pieniędzy, które Ci ją zwrócą - zwróciła się do radnego Wojciecha Kałuży. - My bierzemy odpowiedzialność polityczną za Wojtka, ale jest nam bardzo przykro, że taka zdrada miała miejsce i taka zdrada będzie rozliczona. Ci, którzy proponowali pieniądze albo stanowiska będą rozliczeni. Wczoraj nie rozmawialiśmy z Wojtkiem o programie, że mu coś nie odpowiada, nie rozmawialiśmy o tym, że nie odpowiada mu coś w Koalicji Obywatelskiej, ale rozmawialiśmy o tym, dlaczego chce sobie inaczej ułożyć życie i za jaką cenę - dodała.

Kolejny do mównicy podszedł minister Grzegorz Tobiszowski. - Należy słowo ważyć. Dzisiaj ci, którzy mówią o przekupstwie, nie udowodnili niczego, ale szafują, gardzą wolnością drugiego człowieka i wy mówicie o wartościach? Jedno co umiecie - krzyczeć ze sztandarami, wiecować i wrzeszczeć. To jest demokracja? To jest wolność? To jest wartość? Zastraszać wolnego wybranego radnego, posądzać o korupcję? Każdy sądzi za siebie i wy wiecie co to znaczy korupcja polityczna i myślicie, że inni też tak robią. Bo na złodzieju mycka gore - odpowiedział na stawiane oskarżenia. - Najpierw udowodnijcie, później osądzajcie.

- Pan jako minister grozi z tej mównicy? Na jakiej podstawie? Jak Pan może? Prawda jest taka, że wartością jest brać odpowiedzialność, ale honorem jest wielkim ją oddać. Tej godności nie macie krzycząc hańba - powiedział do Borysa Budki. - Bywa się, że jest się w opozycji, wtedy się wykazuje hart. Nie jak się rządzi. Strach przed oddaniem władzy jest tak wielki, że zastraszacie, że grozicie publicznie?

Piotr Czarnynoga
I sesja Sejmiku Województwa Śląskiego - 21.11.2018 · fot. BP Tomasz Żak / Urząd Marszałkowski


Grzegorz Wolnik z Koalicji Obywatelskiej z mównicy zwrócił się do Wojciecha Kałuży: - Wojciechu Kałużo byliśmy na jednym wspólnym bilbordzie z napisem "liderzy listy numer 4". Wstydzę się tego po trzykroć, że znalazłem się na jednym materiale wyborczym z Panem. Bo od dzisiaj Panem. Po trzykroć zdrajco.

Po dyskusji i wyborze komisji skrutacyjnej radni przeszli do wyboru przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego. Zgłoszono dwóch kandydatów.

Piotr Czarnynoga zgłosił na przewodniczącego Jana Kawuloka (Prawo i Sprawiedliwość). - Pan Jan Kawulok jest osobą powszechnie znaną, szanowaną, osiągnął wynik najlepszy z radnych. Jan Kawulok jest jedynym radnym, który rozpoczyna czwartą (bez przerwy) kadencję. Oprócz olbrzymiego dorobku w swojej pracy publicznej jako radny województwa śląskiego, ma ma także niekwestionowany dorobek zawodowy. Absolwent Wydziału Automatyki i Informatyki Politechniki Śląskiej odważył się 2 lata temu ponownie zdawać maturę z matematyki w zakresie rozszerzonym, by uczcić pamięć swojego profesora technikum w Cieszynie. Udało mu się, osiągnął wynik 94%. To świadczy o jego potencjale zarówno intelektualnym, jak i o sile charakteru, o odwadze. Zawodowo - dyrektor szpitala w Cieszynie, aktualnie dyrektor pogotowia ratunkowego w Cieszynie. Mieszkaniec Cieszyna, syn ziemi śląskiej, który swoją kompetencją, uczciwością, szlachetnością zasłużył na to, by przewodniczyć sejmikowi województwa śląskiego w VI kadencji - argumentował.

Michał Gramatyka zaproponował na to stanowisko Grzegorza Wolnika (Koalicja Obywatelska). - Doskonale znany większości osób na tej sali, doskonale znany w województwie śląskim, przewodniczący przez pierwsze 2 lata sejmiku województwa śląskiego 5. kadencji. Wielki samorządowiec, wielbiciel kultury francuskiej, erudyta, człowiek o niezwykle szerokich horyzontach, a przy okazji osoba niezwykle pracowita i charakteryzująca się bardzo wysokim morale. To naprawdę dobra kandydatura - opisywał.

W głosowaniu tajnym na przewodniczącego wybrany został Jan Kawulok, który zdobył 23 głosy. Jego kontrkandydat zdobył o jeden głos mniej.

Jakub Chełstowski
Tyszanin Jakub Chełstowski został nowym marszałkiem województwa śląskiego · fot. BP Tomasz Żak / Urząd Marszałkowski


Nowym marszałkiem województwa śląskiego został wybrany tyszanin Jakub Chełstowski z Prawa i Sprawiedliwości. Jego kandydaturę podczas I sesji Sejmiku Województwa Śląskiego zaproponował Jan Kawulok. - Jakub Chełstowski jest doświadczonym samorządowcem, pracował w samorządzie niższego szczebla, czyli jest to naturalny awans. Głęboko wierzę w to, że skutecznie będzie kierował województwem Śląskim dla dobra naszych mieszkańców.

W głosowaniu tajnym Jakub Chełstowski zdobył 23 głosy. 21 osób zagłosowało przeciwko, jedna wstrzymała się od głosu.

- Szanowni Państwo ministrowie melduję, wraz z drużyną, wykonanie zadania. Jest to wielki zaszczyt, wielkie zobowiązanie, wielkie zadanie dla biało-czerwonej drużyny. Bardzo dziękuję wszystkim radnym za to, że zagłosowali za moją osobą. Bardzo dziękuję ministrom, panu wojewodzie za wsparcie i zaufanie. Mam nadzieję, że ta "pięciolatka", która przed nami, będzie dla naszego rozwoju dynamicznym rozwojem, będziemy ściśle współpracować z rządem - program "Dla Śląska". Jest to wielki zaszczyt, honor i bardzo dziękuję raz jeszcze - powiedział po przedstawieniu wyników Jakub Chełstowski.

I sesja Sejmiku Województwa Śląskiego - 21.11.2018
I sesja Sejmiku Województwa Śląskiego - 21.11.2018 · fot. BP Tomasz Żak / Urząd Marszałkowski


Następnie nowy marszałek zaproponował na wicemarszałków - Dariusza Starzyckiego oraz Wojciecha Kałużę. W głosowaniu tajnym obydwaj uzyskali po 23 głosy "za" oraz 22 głosy "przeciw". Członkami zarządu zostali: Michał Woś oraz Izabela Domagała, którzy otrzymali po 23 głosy "za" oraz 20 głosów "przeciw".

Zastępcą przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego została wybrana Beata Kocik, która w głosowaniu tajnym wygrała z Urszulą Koszucką.

Zapis relacji na żywo z sesji Sejmiku Województwa:


BM, Oskar Piecuch / bielsko.info

Reklama

Komentarze

Zgodnie z Rozporządzeniem Ogólnym o Ochronie Danych Osobowych (RODO) na portalu bielsko.info zaktualizowana została Polityka Prywatności. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.

Facebook